Najbliższe spotkanie Intergrupy „Wielkopolska”

    odbędzie się 9 września 2017 r. od godz.11.00 do 14.00

    w Punkcie Informacyjno-Kontaktowym AA
przy ul. J. H. Dąbrowskiego 28A w Poznaniu

Witaj na stronie

Wspólnoty Anonimowych Alkoholików

Intergrupa „Wielkopolska"

 

Jeśli jesteś tu pierwszy raz i czujesz, że Ty lub ktoś z Twojego otoczenia ma problem z alkoholem,

serdecznie zapraszamy do lektury naszych treści.

Być może jesteśmy w stanie Tobie pomóc.

 

Możesz też przejść do ogólnopolskiej, oficjalnej strony Anonimowych Alkoholików pod adresem: aa24.pl

Codzienne refleksje

 

 22 sierpnia: Poszukiwanie równowagi emocjonalnej

 

Postępując... w rozwoju, zdaliśmy sobie sprawę, że najlepszym źródłem równowagi uczuciowej jest sam Bóg. Przekonaliśmy się, że zależność od Niego, od Jego doskonałej sprawiedliwości
i miłosierdzia, jest zależnością zdrową i sprawdza się, kiedy wszystko inne zawodzi. Znajdując prawdziwe oparcie w Bogu, nie odgrywamy Jego roli w stosunku do otoczenia ani też nie mamy potrzeby, by całkowicie polegać na opiece
i ochronie innych ludzi.

 

DWANAŚCIE KROKÓW I DWANAŚCIE TRADYCJI, STR. 116

12 Kroków i 12 Tradycji AA

Sierpień

Krok 8. Zrobiliśmy listę osób, które skrzywdziliśmy i staliśmy się gotowi zadośćuczynić im wszystkim.

Tradycja 8. Działalność we Wspólnocie AA powinna na zawsze pozostać honorowa; dopuszcza się jednak zatrudnianie niezbędnych pracowników w służbach AA.

WYBORY DO SŁUŻB

 

Do objęcia jest służba łącznika ds. internetu. Zachęcamy do podejmowania służb.

 

Prosimy mandatariuszy

o zapoznanie się z „Poradnikiem dla służb Intergrupy AA Wielkopolska”, który można znaleźć i pobrać

otwierając zakładkę: Intergrupa Wielkopolska AA

 Nowa Warta

Sierpień 2017

Od redakcji

 

Gdy oddech sercu przestaje się sprzeciwiać, czasem się staje ... żyznym. Tak dzieje się w ósmym gdy robię go po siódmym. Tak działo się też w czwartym gdy robiłem go po trzecim. Jego bowiem wsparcie, Jego siła, Jego spokój jedyną są moją podporą. Jedynym pokarmem, który siły mi daje i odwagę by prawdzie się przyjrzeć. Bez strachu... ze smutkiem i ... gotowością. Osoba za osobą. Nie w rzędzie, lecz jak szczeble drabiny do kolejnej krainy wolności. Krainy pełnej dobrych i pięknych zadań. Jego zadań, które tym samym będę mógł może kiedyś ... spróbować wypełniać.

 

Do nabycia u kolporterów grupowych i w PIK-u.

Literatura AA

Z tej broszury dowiesz się, czy masz problem z alkoholem i pomoże Tobie ona zdecydować, czy chcesz przystąpić do AA.  Zawiera 12 pytań, na które odpowiadając uczciwie możesz sobie ułatwić podjęcie tej decyzji.

Do nabycia w PIK-u i u kolporterów grupowych.

CODZIENNE REFLEKSJE

nowe wydanie w większym formacie!

Refleksje uczestników AA dla uczestników AA. Następujące po cytatach z literatury AA refleksje są przemyśleniami poszczególnych uczestników AA i każda z nich dotyczy kwestii poruszanej w danym cytacie. Z pewnością w każdej z codziennych refleksji znajdziemy myśl, która będzie prowadzić nas przez najbliższą dobę i dzięki której będziemy trwać w trzeźwości ''jeden dzień na raz''. Czytanie ''Codziennych refleksji'' na mityngach może być pomocne w codziennym stosowaniu programu 12 Kroków i 12 Tradycji.

 

Do nabycia u kolporterów grupowych i w PIK-u.

PORADNIK DLA SŁUŻB AA

(uzupełniony)

„Nie wszyscy w AA mają sponsora

i nie ma obowiązku posiadania sponsora. Jednak, jeżeli chcemy poczuć prawdziwą radość życia, nie powinno się zwlekać... ” – pisze autor artykułu, który zamieszczony jest w kolejnym, już siódmym, zeszycie „Biblioteczki Zdroju”. Zeszyt zawiera kilkanaście najciekawszych artykułów
z Biuletynu „Zdrój” na temat sponsorowania w AA.

Do nabycia u kolporterów grupowych oraz w PIK-u.

"Poradnik dla służb AA" ma na celu przekazanie możliwie pełnej informacji o wszystkich możliwych służbach, od znajdującej się na szczycie odwróconej piramidy grupy, poprzez intergrupę i region, aż do będącego na dole trójkąta służby krajowej.

Czytelnik znajdzie tu zarówno Dwanaście Koncepcji dla Służb Światowych w formie długiej, jak i Dwanaście Koncepcji dla Służb AA w Polsce w formie krótkiej, zaakceptowanych przez Konferencję Służby Krajowej AA w Polsce w roku 2011, za zezwoleniem AA World Services, Inc.

 

Do nabycia u kolporterów grupowych i w PIK-u.

W ramach "Biblioteczki Zdroju" ukazała się broszura z tekstami Anonimowych Alkoholików na temat ich grup macierzystych. Drukowane były one wcześniej w biuletynie "Zdrój", teraz zostały zebrane i poprzedzone wstępem Marii Matuszewskiej, wielkiego przyjaciela Wspólnoty AA, zatytułowanym „Grupa macierzysta, tam wszystko się zaczyna".

Do nabycia u kolporterów grupowych oraz w PIK-u.

Czym jest duchowość w AA

i dlaczego nie należy jej utożsamiać

z religijnością, dowiecie się z kolejnej broszury wydanej w serii „Biblioteczka Zdroju". Teksty naszych przyjaciół-alkoholików oraz księdza Dariusza Kwiatkowskiego publikowane były wcześniejw „Zdroju".

Do nabycia u kolporterów grupowych oraz w PIK-u.

© 2017 Intergrupa Wielkopolska AA