Najbliższe spotkanie Intergrupy „Wielkopolska”

    odbędzie się 11 marca 2017 r. od godz.11.00 do 14.00

    w Punkcie Informacyjno-Kontaktowym AA
przy ul. J. H. Dąbrowskiego 28A w Poznaniu

Witaj na stronie

Wspólnoty Anonimowych Alkoholików

Intergrupa „Wielkopolska"

 

Jeśli jesteś tu pierwszy raz i czujesz, że Ty lub ktoś z Twojego otoczenia ma problem z alkoholem,

serdecznie zapraszamy do lektury naszych treści.

Być może jesteśmy w stanie Tobie pomóc.

 

Możesz też przejść do ogólnopolskiej, oficjalnej strony Anonimowych Alkoholików pod adresem: aa24.pl

12 Kroków i 12 Tradycji AA

 

Luty

 

Krok 2. Uwierzyliśmy, że Siła Większa od nas samych może przywrócić nam zdrowie.

Tradycja 2. Jedynym i najwyższym autorytetem w naszej Wspólnocie jest miłujący Bóg, jakkolwiek może się On wyrażać w sumieniu każdej grupy. Nasi przewodnicy są tylko naszymi sługami, oni nami nie rządzą.

Ostatnie przed Konferencją Regionu

spotkanie Rady Regionu „Warta”

18 marca 2017 r. o godz. 1200

w Punkcie Informacyjno-Kontaktowym

w Poznaniu przy ulicy J.H. Dąbrowskiego 28A

program w załączniku pdf

19. rocznica powstania Grupy AA "Nowa Vita" Czempiń

Obchody  w dniu 23 marca 2017 r. o godz. 1800 w salce przy kościele, ul. Kościelna 1a.

Codzienne refleksje

 

23 lutego: Tajemnicze paradoksy

 

Taki to jest paradoks regeneracji według recepty AA: siła rodząca się z całkowitej klęski i słabości oraz utrata dotychczasowego życia jako warunek odnalezienia nowego.

 

ANONIMOWI ALKOHOLICY WKRACZAJĄ W DOJRZAŁOŚĆ, STR. 60

Literatura AA

20. rocznica powstania Grupy AA „Sołacz”

Grupa serdecznie zaprasza na mityng otwarty z tej okazji. Uroczystości rocznicowe odbędą się
w środę 17 maja o godz. 1700  w  salce przy Biurze Parafialnym  w Poznaniu, ul. Podlaska 10.

WYBORY DO SŁUŻB

 

Do objęcia jest służba łącznika ds. internetu. Zachęcamy do podejmowania służb.

 

Prosimy mandatariuszy

o zapoznanie się z „Poradnikiem dla służb Intergrupy AA Wielkopolska”, który można znaleźć i pobrać

otwierając zakładkę: Intergrupa Wielkopolska AA

 Nowa Warta

Luty 2017

Od redakcji

 

Upokorzony, wylękniony, zagubiony. Kolejny raz, tylko coraz bardziej, w końcu schyliłem głowę i posłuchałem. Nie wiem czy wtedy wierzyłem. Raczej o tym nie myślałem. Chociaż przecież usłyszałem i posłuchałem. Zawierzyłem więc. Trochę. Ale dzień po dniu... nie piłem. Zapewne wtedy chwyciłem tą "wątłą nić". Kolejne dni. Nie piję. Uwierzyłem, że ... może być lepiej. To dodawało mi sił a precyzyjniej, z dzisiejszej perspektywy, zacząłem pozwalać by On dodawał mi sił. Każdego dnia. Na nowo. A dziś ? Poza wszystkim innym muszę i chcę pamiętać, że teraz ja mam mówić o Nim. Mam mówić innemu alkoholikowi, że Jest Sposób. Że jest On. Bo uwierzyć znaczy zaakceptować informację. Lecz by ją zaakceptować, ktoś musi mi o niej powiedzieć. Co z tą informacją zrobię to już mój wybór ale najpierw muszę ją usłyszeć. Dziś mam dać szansę innym. Dać świadectwo a resztę zostawić Bogu.

 

Do nabycia u kolporterów grupowych i w PIK-u.

Z tej broszury dowiesz się, czy masz problem z alkoholem i pomoże Tobie ona zdecydować, czy chcesz przystąpić do AA.  Zawiera 12 pytań, na które odpowiadając uczciwie możesz sobie ułatwić podjęcie tej decyzji.

Do nabycia w PIK-u i u kolporterów grupowych.

„Nie wszyscy w AA mają sponsora

i nie ma obowiązku posiadania sponsora. Jednak, jeżeli chcemy poczuć prawdziwą radość życia, nie powinno się zwlekać... ” – pisze autor artykułu, który zamieszczony jest w kolejnym, już siódmym, zeszycie „Biblioteczki Zdroju”. Zeszyt zawiera kilkanaście najciekawszych artykułów
z Biuletynu „Zdrój” na temat sponsorowania w AA.

Do nabycia u kolporterów grupowych oraz w PIK-u.

CODZIENNE REFLEKSJE

nowe wydanie w większym formacie!

Refleksje uczestników AA dla uczestników AA. Następujące po cytatach z literatury AA refleksje są przemyśleniami poszczególnych uczestników AA i każda z nich dotyczy kwestii poruszanej w danym cytacie. Z pewnością w każdej z codziennych refleksji znajdziemy myśl, która będzie prowadzić nas przez najbliższą dobę i dzięki której będziemy trwać w trzeźwości ''jeden dzień na raz''. Czytanie ''Codziennych refleksji'' na mityngach może być pomocne w codziennym stosowaniu programu 12 Kroków i 12 Tradycji.

 

Do nabycia u kolporterów grupowych i w PIK-u.

PORADNIK DLA SŁUŻB AA

(uzupełniony)

W ramach "Biblioteczki Zdroju" ukazała się broszura z tekstami Anonimowych Alkoholików na temat ich grup macierzystych. Drukowane były one wcześniej w biuletynie "Zdrój", teraz zostały zebrane i poprzedzone wstępem Marii Matuszewskiej, wielkiego przyjaciela Wspólnoty AA, zatytułowanym „Grupa macierzysta, tam wszystko się zaczyna".

Do nabycia u kolporterów grupowych oraz w PIK-u.

"Poradnik dla służb AA" ma na celu przekazanie możliwie pełnej informacji o wszystkich możliwych służbach, od znajdującej się na szczycie odwróconej piramidy grupy, poprzez intergrupę i region, aż do będącego na dole trójkąta służby krajowej.

Czytelnik znajdzie tu zarówno Dwanaście Koncepcji dla Służb Światowych w formie długiej, jak i Dwanaście Koncepcji dla Służb AA w Polsce w formie krótkiej, zaakceptowanych przez Konferencję Służby Krajowej AA w Polsce w roku 2011, za zezwoleniem AA World Services, Inc.

 

Do nabycia u kolporterów grupowych i w PIK-u.

Czym jest duchowość w AA

i dlaczego nie należy jej utożsamiać

z religijnością, dowiecie się z kolejnej broszury wydanej w serii „Biblioteczka Zdroju". Teksty naszych przyjaciół-alkoholików oraz księdza Dariusza Kwiatkowskiego publikowane były wcześniejw „Zdroju".

Do nabycia u kolporterów grupowych oraz w PIK-u.

© 2017 Intergrupa Wielkopolska AA